Om T-banan

T-banan i Stockholm är den enda tunnelbanan i Sverige, och över 105 km långt som system i sin helhet. Detta för att man med hjälp av t-banan ska kunna nå hela Stockholms stad, men även många av förorterna.

Tunnelbanesystemet är idag mycket modernt, och det finns många moderna hjälpmedel för att underlätta för passagerarna på olika vis. Bland annat är många av informationssystemen automatiserade, det finns tydliga och kännbara markeringar av säkerhetsskäl, rampservice, och så vidare.

Totalt har t-banan 100 stationer som är i bruk, varav Slussen är den äldsta av dem, och Skarpnäck den nyaste, och tunnelbanesystemet är indelat i 3 linjer, att jämföra med liknande linjer i tunnelbanor utomlands. Stockholms t-banas linjer kallas för gröna linjen, röda linjen samt den blå linjen. Alla linjerna har sina egna spår, och delar inte spår med varandra, och korsar inte heller varandra. 75 % av alla stationerna ligger utanför Stockholms innerstad. Den gröna linjen har 49 stationer, den röda 36 stationer och den blå 20 stationer.

Tunnelbanan är den 28:e längsta i världen, men är unikt så till vida att det räknas som ett av de största tunnelbanesystemen i förhållande till folkmängden i Stockholm, i regel finns lika långa och lika utbyggda tunnelbanor endast i större städer än vad Stockholm är, sett till folkmängden, internationellt.

Totalt räknar man med att 320 miljoner resor sker med tunnelbanesystemet varje år, och ca. en miljon resor per dag, och det är Storstockholms Lokaltrafik som äger t-banan. Flera av de längsta tunnlarna i hela Sverige ingår i tunnelbanesystemet, så det är inte konstigt att man fortfarande använder namnet tunnelbana för systemet, trots att det inte helt stämmer överens med internationella namn för tunnelbanor. Men i Sverige är det med andra ord ett lämpligt namn!

Lite om t-banans historia

Tåg och tågtrafik hade funnits i Sverige länge innan man började titta på tunnelbanelösningar för Stockholm, men redan på 1920-talet började man utreda om en tunnelbana inte kunde vara aktuell även i Stockholm, då man sett lyckade tunnelbaneprojekt i andra länder, bland annat i London, New York och i Paris. År 1931 fattades beslutet om att den första tunnelbanan skulle byggas mellan Slussen och Skanstull. År 1933 var Södertunneln under Södermalm, som skulle komma att möjliggöra tunnelbanetrafik klar, och sedan utökades långsamt omfattningen av tunnelbanans beståndsdelar, fram till år 1941, då man beslutade sig för att satsa på ett storskaligt tunnelbanesystem. Man påbörjade arbetet med det storskaliga tunnelbanesystemet år 1944, men det skulle ta många år innan allt var klart. Den 1 oktober 1950 anser dock de flesta att man kan säga att tunnelbanesystemet var klart och kunde invigas, eftersom sträckan Slussen – Hökarängen då togs i bruk. Även under 1960 och 1970-talen byggdes tunnelbanan ut, fast den då redan stod klar, för att få med förorter som Bredäng, Tensta och Skärholmen i nätverket. Sist en helt ny station öppnades var dock år 1985.

T- banan idag

Idag är som sagt tunnelbanan mycket modern, och därför trafikeras den främst med hjälp av 271 fullt moderna och nya tunnelbanevagnar. Dock har man även 250 äldre vagnar, från 1970- och 1980-talen som är i bruk. I regel har de fleta tågen antingen 3 nya vagnar eller 8 gamla vagnar. År 2016 planerar man att skaffa nya tunnelbanevagnar, och i samma veva planerar man att installera ett nytt signalsäkerhetssystem. Man planerar även att utöka tunnelbanesystemets omfattning till att omfatta även Nacka, Solna samt Barkaby framöver. I planerna för framtiden ingår även att undersöka om man skulle kunna ha förarlösa tåg i tunnelbanan. Är detta möjligt, vill man införa detta år 2020.

Biljetter

Man kan köpa biljetter till tunnelbanan på en rad olika ställen, bland annat direkt på tunnelbanestationerna, vid en betjänad lucka eller i biljettautomater, på SL Center, på Pressbyråer runt om i Stockholm, samt i en del andra kiosker, som inte hör till Pressbyrån, och i vissa livsmedelsbutiker. Dessutom kan man köpa biljetter via nätet om man föredrar det hos SL – SL.se – tidtabeller och biljetter. Sedan några år tillbaka kan man även använda sms biljetter för att åka tunnelbana. Det finns vidare flera olika biljettyper att välja mellan, beroende på hur ofta man åker tunnelbana och så vidare. Den som reser med t-banan varje dag bör exempelvis inte använda samma biljetter som turister som endast befinner sig i Stockholm tillfälligt, och så vidare.

Ett stort tack till våra sponsorer som har hjälp till med informationen på denna sida!

Rulla till toppen